Swedish local government in multi-level governance
Kapitel i bok, 2011

Local government

multi-level governance

Sweden

Författare

Stig Montin

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

The road to Europe. Main street or backward alley for local governments in Europe? Elin Van Bever, Herwig Reynaert & Kristof Steyers (eds.)

71-92
9789049604110 (ISBN)

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

ISBN

9789049604110

Mer information

Skapat

2017-10-07