Rule Breaking in New Product Development
Paper i proceeding, 2001

Författare

Tommy Olin

Chalmers, Institutionen för projektledning

Jan Wickenberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Proceedings of the 1st EURAM Conference on "European Management Research: Trends and Challenges", Barcelona, April 19-21, 2001

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07