Reply to Seligman
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Arvid Edén

Göteborgs universitet

Magnus Gisslén

Göteborgs universitet

Lars Hagberg

Göteborgs universitet

Bo Svennerholm

Göteborgs universitet

Serena Spudich

Richard price

Dietmar Fuchs

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

J Infect Dis

Vol. 2011 1 174-175

Ämneskategorier

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-06