Producing Feedstock for Biofuels: Land-Use and Local Environmental Impacts
Rapport, 2011

This report covers Chalmers responsibilities for subtask 1.3 - land-use patterns as well as parts of subtask 3.4 – data for other environmental impacts, in the EU Biofuel Baseline project

Renewable Energy Directive

biofuels

EU

land use

environmental impacts

Författare

Oskar Englund

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Lina Lundgren

Matilda Palm

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Linda Engström

Carol Bäckman

Kristina Marquardt

Eva Stephansson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Jordbruksvetenskap

Annan naturresursteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori: FRT 2011:06

Mer information

Skapat

2017-10-07