Reconstruction of dielectrics in a symmetric structure via adaptive algorithm with backscattering data
Preprint, 2011

Författare

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Marte P. Hatlo Andresen

Harald E. Krogstad

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:22

Mer information

Skapat

2017-10-07