Kinetics of Adsorption and Reaction for the consecutive Hydrogenation of 2- Ethylhexenal on a Ni/SiO2 Catalyst
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Gudmund Smedler

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ind. Eng. Chem . Res.

Vol. 26 403-

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07