Influence of Hydrogen Pressure on Selectivity in Consecutive Hydrogentaion Reactions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Bengt Andersson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Schöön Nils-Herman

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ind. Eng. Chem. Res

Vol. 26 1461-

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07