Trygghetsvandring ur barns perspektiv - erfarenheter från fyra pilotprojekt - steg för steg-manual
Bok, 2011

Denna handbok är till för dig som får det spännande uppdraget att genomföra eller delta i en trygghetsvandring med barn och unga. När ett område ska förbättras kan en trygghetsvandring vara ett effektivt sätt att inventera miljön och att samla in olika gruppers erfarenheter. Sverige har förbundit sig att leva upp till FN:s konvention om barns rättigheter och i det arbetet är metoden också ett verktyg. Om barn och ungdomar får delta i en vandring ger man dem en chans till inflytande över våra gemensamma platser. De unga får komma till tals och får möta personer som har ansvar för den byggda och planerade miljön. Det är också ett sätt att ge beslutsfattare och andra vuxna tillgång till barnens insikter om sin närmiljö. Boken bygger på ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Kultur i Väst och Uddevalla Kommun, där fyra pilotprojekt genomförts.

trygghetsvandring

deltagande

barn och unga

barnperspektiv

Författare

Lisa Åhlström

Chalmers, Arkitektur

Mania Teimouri

Mie Svennberg

Stefan Björling

Monica Havström

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Kulturstudier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-9766743-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15