Continuous cultivation of dilute-acid hydrolyzates to ethanol by immobilized Saccahromyces cerevisia
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ria Millati

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Applied Biochemistry and Biotechnology

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13