Continuous cultivation of dilute-acid hydrolyzates to ethanol by immobilized Saccahromyces cerevisia
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ria Millati

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Kemiteknik