“Effects of Furfural on Anaerobic Contiuous Cultivation of Saccharomyces cerevisia
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Ilona Sárvári Horváth

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Biotechnology and Bioengineering

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13