Studying hydrogen storage properties of metal nanoparticles using nanoplasmonic sensing
Poster (konferens), 2011

Författare

Carl Wadell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Igor Zoric

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Christoph Langhammer

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics (SPP5), Busan, South Korea, May 15-20, 2011

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07