Kinetic measurements using nanoplasmonic sensing
Poster (konferens), 2011

freezing

oxidation

LSPR

phase transition

Al

Aluminum

Tin

Sn

melting

NPS

Författare

Markus Schwind

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Igor Zoric

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

MyFab User Meeting, Gothenburg, Sweden, April 12-13, 2011

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-08