On spherical harmonics and a semidiscrete finite element approximation for the transport equation
Preprint, 2011

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Tobias Gebäck

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

SuMo Biomaterials

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:24

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18