Dynamisk respons av kvinnor och män vid en upphinnandekollision
Övrigt konferensbidrag, 2009

Whiplash

Crash testing

Rear impact

Sled testing

Volunteers

Författare

Anna K Carlsson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Transportforum 2009, 8-9 januari, Linköping

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Farkostteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07