Planning the Unplanned: does a sustainable future mean sustaining control?
Rapport, 2009

sustainable development

planning

globalization

Kenya

Kisumu

urbanization

Författare

Katarina Bäcklund

Chalmers, Arkitektur

Emma Engleson

Chalmers, Arkitektur

Pernilla Hagbert

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07