Characterization of spruce wood chips after mild steam explosion
Paper i proceeding, 2011

Kraft pulping

Mild steam explosion

Norway spruce

Glucomannan

Alkaline extraction

Författare

Anna Saltberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Kerstin Jedvert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

65th Appita Annual Conference and Exhibition: Innovate for the Future; Rotorua; 10 April 2011 through 13 April 2011

1443-5454 (ISSN)

359-362

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27