Attnuation and Distortion od PD Pulses Propagated ina Stator Winding Model Deteted by Stator Slot Couplers
Paper i proceeding, 1995

Författare

Jörgen Blennow

Chalmers, Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Niclas Stålhandske

Chalmers, Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Antonios Vlastos

Chalmers, Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Proceedings of the IEEE/KTH Stockholm Power Tech Conference

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07