Code-spread CDMA using maximum free distance low-rate convolutional codes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

cdma

error-control

Författare

Pål Frenger

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Pål Orten

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Communications

Vol. 48 135-144

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap