Dewatering lignin by-product from lignocellulosic ethanol production using filtration
Licentiatavhandling, 2011

Författare

Kristofer Dingwell

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2011:16

Mer information

Skapat

2017-10-07