Frequency reuse and Coding for muli-slot GPRS operation
Paper i proceeding, 2000

4gw

Författare

Maxime Flament

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Matthias Unbehaun

in Proc. of the IEEE International Zurich Seminar 2000 on Broadband Communications, Zurich, Switzerland

127-131

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap