Blind backscattering experimental data collected in the field and an approximately globally convergent inverse algorithm
Preprint, 2011

Författare

Andrey V. Kuzhuget

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michael V. Klibanov

Anders Sullivan

Lam Nguyen

Michael A. Fiddy

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:25

Mer information

Skapat

2017-10-07