Linearly approximated Log-MAP algorithm for turbo coding
Paper i proceeding, 2000

cdma

Författare

Jung-Fu Cheng

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Tokyo, Japan

2252-2256

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06