Om fenomenet segregation i utredningstexter, en diskursanalys.
Rapport, 2001

Författare

Karin Berg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

SAMHÄLLSVETENSKAP