Reduction of Surface Clutter in Infrared Images with Visual Wavelength Measurements
Paper i proceeding, 2000

Författare

Magnus Lundberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

IEEE 2000 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS '2000)

2377-2379

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06