Comments and additions to recent papers on new convolutional codes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

error-control

Författare

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Pål Orten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Information Theory

Vol. 47 3 1199-1201

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06