Comments and additions to recent papers on new convolutional codes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

error-control

Författare

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Pål Orten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Information Theory

Vol. 47 3 1199-1201

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06