Turbo decoding for wireless systems with imperfect channel estimates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

error-control

Författare

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Communications

Vol. 48 9 1437-1440

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06