4.1.8 Utvärdering av ny nämndorganisation
Kapitel i bok, 2011

jämställdhetsarbete

nämnder

kommuner

arbetsmiljö

styrningsformer

Författare

Stig Montin

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Andreas Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning. En forskningsövesikt med 113 projekt.

263-264

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

ISBN

978-91-633-9802-5

Mer information

Skapat

2017-10-07