Auditory Display and Automatic Speech Recognition
Rapport, 1998

Författare

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10