Designing Human Interface in Speech Technology
Bok, 2006

Författare

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

0-387-24155-8

Mer information

Skapat

2017-10-10