The effect of time stress on automatic speech recognition accuracy when using second language
Paper i proceeding, 2001

Författare

J. Säv

Proceedings of Eurospeech 2001 - Scandinavia, Aalborg, Sept. 3 - 7, Danmark

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10