Speech interaction system - how to increase its usability
Paper i proceeding, 2004

Författare

Fang Chen

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

The 8th International Conference on Spoken Language Processing, Interspeech 2004, ICSL, Jeju Island, Korea.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07