The effects of presentation time on the localization accuracy of 3D sound through headphones
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

J. Acoust. Soc. Am

Vol. 110 5 2679-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10