Separable nonlinear least-squares methods for on-line estimation of neural nets Hammerstein models
Paper i proceeding, 2000

Författare

Lester S.H. Ngia

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proc. IEEE Workshop Neural Networks for Signal Processing, Sydney, Australia

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08