Entering Integrated World: Comparing Driving Performance When Using Nomadic Device and Integrated in-car System.
Paper i proceeding, 2008

Författare

Fang Chen

Chalmers, Data- och informationsteknik

Applied Human Factors and Ergonomics 2008, 2nd International Conference, Las Vegas, USA, July 14-17.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07