Reducing secondary-task workload while driving through interactive interfaces
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Fang Chen

Chalmers, Data- och informationsteknik

17th World Congress on Ergonomics, IEA 2009, August 9-14, 2009, Beijing, China.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07