Localization of 3D sound presented through headphone - Duration of Sound Presentation and Localization Accuracy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Journal of Auditory Engineering Society

Vol. 51 12 1163-1171

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-10