The reaction time for subjects to localize 3D sound via headphones
Paper i proceeding, 2002

Författare

The Proceedings of the AES 22nd International Conference, Espoo, Finland.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-10