Time-stress and accented voice input can affect subject's second language speaking
Paper i proceeding, 2003

Författare

12th International Symposium on Aviation Psychology, April 14-17, 2003, Dayton, OH.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10