There Are Other Road Users Close to you -Improving traffic awareness of truck drivers
Kapitel, populärvetenskapligt, 2007

Författare

Fang Chen

Chalmers, Data- och informationsteknik

Universal Access in Human-Computer Interaction: Ambient Interaction

460-469

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07