Zonal adaptive workload management system: Limiting secondary task while driving
Paper i proceeding, 2008

Författare

Fang Chen

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

2008 IEEE Intelligent Transportation System, IVs’ 08, Eindhoven, The Netherlander, June 2-5.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07