Study of the incipient spot breakdown controlled by riblets
Kapitel i bok, 2011

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

G.R. Grek

V.V. Kozlov

Yu.A. Litvinenko

Progress in flight physics. Eds. Ph. Reijasse, D. Knight, M. Ivanov, and I. Lipatov EUCASS advances in aerospace sciences book ser

519-530
978-2-7598-0674-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan teknik

Strömningsmekanik och akustik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-2-7598-0674-4

Mer information

Skapat

2017-10-08