Effect of Nonconformances on the Aerodynamic Performance of the Low Pressure Turbine Outlet Guide Vanes
Kapitel i bok, 2011

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

R. Ramos Alonso

Jonas Larsson

S. Ore

Progress in flight physics. Eds. Ph. Reijasse, D. Knight, M. Ivanov, and I. Lipatov. EUCASS advances in aerospace sciences book ser

133-146
978-2-7598-0673-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

ISBN

978-2-7598-0673-7

Mer information

Skapat

2017-10-08