Hydraulisk uppspräckning - teknik för värmeutvinning ur berg samt värmelagring i berg.
Reviewartikel, 1982

energilager

berg

Författare

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Energiforskning - Samhällskonsekvenser. Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.

Vol. Uppsala 22-26 november 1982

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06