Aliasing of Polynomial-Phase Signal Parameters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jakob Ängeby

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

IEEE Transactions on Signal Processing

Vol. 48 1488-1491

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap