Geochemistry and structural characteristics of post-D2, pre-Sveconorwegian granitoids, southwestern Sweden.
Paper i proceeding, 1989

geochemistry

SW-Sweden

pre-Sveconorwegian

granitoids

Författare

Johan Berglund

Institutionen för geologi

Ove Landström

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Geological Survey of Finland, Special Paper 8

Vol. 8 12-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06