New age constraints for crustal growth and anorogenic evolution, SW Sweden.
Övrigt konferensbidrag, 1993

crustal growth

Sveconorwegian Province

SW Sweden

Författare

K.-I. Åhäll

J. Connelly

Lennart Samuelsson

T.S. Brewer

J.S. Daly

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Symposium on the Svecofennian Domain and annual meeting of the IGCP 275.

1993

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06