Geothermal investigations in the Bohus granite area in SW Sweden.
Paper i proceeding, 1977

Hot Dry Rock

HYdraulic fracturing

Författare

Ove Landström

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Gustaf Lind

Institutionen för geologi

David Malmqvist

Proceedings of the second NATO-CCMS Information Meeting on Hot Dry Rock Geothermal Energy

Vol. June 28-30, 1977

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06