Modelling of a Caledonian foreland basin in Sweden: petrophysical constraints.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Caledonides

Devonian

foreland basin

Författare

M. Middleton

Institutionen för geologi

Eva-Lena Tullborg

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Lennart Björklund

Institutionen för geologi

Marine and Petroleum Geology

Vol. 13 407-415

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06