A new structural subdivision of the southwest Scandinavian Domain in Sweden.
Paper i proceeding, 1998

structural subdivision

Sveconorwegian Province

Soutwest Scandinavian Domain

Författare

Sven Åke Larson

Göteborgs universitet

Jimmy Stigh

Göteborgs universitet

Gustaf Lind

Institutionen för geologi

23 Nordiske Geologiske Vintermöde, Aarhus 13-16 January, 1998.

Vol. Abstract vol. 181-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06