StratPlan VA: Strategiska val i VA-planering
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Redaktör

Hans Bertil Wittgren

Anna Nortström

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Magnus Arnell

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Vattenteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08